Free cookie consent management tool by TermsFeed
ISTSS Logo ISTSS Logo
 
Home > ISTSS 38th Annual Meeting > Trauma som en Transdiagnostisk Riskfaktor under hela Livet

Trauma som en Transdiagnostisk Riskfaktor under hela Livet

Det har aldrig varit viktigare än nu att erkänna långtidseffekter av traumatiska händelser. Från upplevelser relaterade till covid-19-pandemin till den globala insikten om traumatiska reaktioner kopplade till hat, rasism och historiskt förtryck, lever vi i en tid som kräver reflektion och vetenskapligt utforskande om hur traumatiska händelser påverkar hjärna, kropp och samhällsanda. Även om PTSD ofta anses vara den givna sjukdomen kopplad till traumatiska händelser, kan sådana upplevelser leda till ett spektrum av psykisk och fysisk ohälsa under resten av livet. Därför bör potentiellt traumatiserande händelser ses som en transdiagnostisk riskfaktor för en mängd psykologiska och fysiologiska hälsoeffekter – även i andra former än i dagens diagnostiska ramverk. Innovativ forskning och behandlingsmetoder som erkänner psykisk och fysisk samsjuklighet efter traumatiska händelser behövs för att traumaforskningen och det kliniska arbetet ska utvecklas.

ISTSS 38:e årliga konferens tar sig an långsiktiga och omfattande hälsoeffekter av traumaexponering. 2022 års konferens kommer belysa de otaliga sätt som traumatisk stress påverkar psykisk och fysisk hälsa, i olika samhällsgrupper och under hela livet. I strävan efter detta söker vi presentationer som sträcker sig utöver traditionella diagnostiska kategorier och integrerar flera analysnivåer för att förstå traumarelaterad psykopatologi. Dessutom är vi intresserade av forskning som behandlar samsjuklighet relaterad till traumareaktioner. Vi välkomnar även presentationer som lyfter komorbiditet mellan psykologiska tillstånd efter traumatiska händelser samt samspelet mellan psykisk och fysisk ohälsa. Vad gäller interventioner är konferensen därmed också speciellt fokuserad på innovativa transdiagnostiska behandlingsinterventioner, utformade för att hantera samsjuklighet i efterdyningarna av traumatiska händelser. Målen är att uppmärksamma de gynnsamma effekter som kan uppstå när vi utvidgar våra perspektiv bortom PTSD. Ett sådant förhållningssätt kan leda till mer sammanhängande insatser för bättre livskvaliteten för de individer som upplever traumatiska händelser.

Kunskapsmål:

  1. Beskriv hur ett transdiagnostiskt synsätt kan användas för att förstå psykisk ohälsa efter traumaexponering.
  2. Identifiera hur traumatisk stress kan bidra till negativ psykisk och fysisk ohälsa under en individs livstid.
  3. Diskutera framsteg inom traumafokuserade interventioner som adresserar ett brett spektrum av hälsoeffekter efter traumaexponering.
Vi uppmuntrar bidrag om ämnen relaterade – men inte begränsade – till:
  • Forskning om flerdimensionella metoder för att studera posttraumatisk psykopatologi.
  • Forskning som belyser posttraumatisk psykologisk samsjuklighet (till exempel PTSD och substansmissbruk).
  • Forskning om psykisk och fysisk samsjuklighet som kan uppstå efter traumatiska händelser.
  • Forskning som integrerar flera nivåer av analys (till exempel biologiska, psykologiska, interpersonella) för att påverka mekanismer som ligger bakom psykiska och fysiska hälsokonsekvenser av traumaexponering.
  • Forskning med ett livsspannsperspektiv, för att uppmärksamma hur traumatiska händelser kan påverka emotionell hälsa och/eller ”tränga under huden” och påverka kroppslig hälsa.
  • Forskning om innovativa behandlingar som adresserar många olika konsekvenser av traumaexponering (till exempel transdiagnostiska behandlingsmetoder, interventioner för kombinationer av psykiska och fysiska hälsokonsekvenser).