Free cookie consent management tool by TermsFeed
ISTSS Logo ISTSS Logo
 

ISTSS 2023 Đề cử giải thưởng

Ủy ban Giải thưởng ISTSS vui mừng thông báo về việc mở các đề cử cho Giải thưởng ISTSS năm 2023. ISTSS đưa ra nhiều giải thưởng để ghi nhận sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và những người ủng hộ lĩnh vực căng thẳng sang chấn. Hiệp hội sẽ công nhận những người đoạt giải tại Hội nghị thường niên lần thứ 39 của ISTSS, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 năm 2023, tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Hạn nộp bài dự thi trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 lúc 11:59 tối theo Giờ U.S. Eastern Daylight.
 
Đối với mỗi giải thưởng, người được đề cử có thể tự đề cử hoặc được người khác đề cử. Một cá nhân có thể được đề cử cho nhiều giải thưởng. Khi xem xét đề cử ai cho các giải thưởng này, ISTSS khuyến khích các bài dự thi của các ứng viên có nguồn gốc truyền thống ít được đại diện và từ các quốc gia bên ngoài Bắc Mỹ, cũng như trong nước. Các thành viên hội đồng được bầu là đáng chú ý để được đề cử giải thưởng.

Với số lượng đệ trình cho các giải thưởng này, Ủy ban không thể xem xét các tài liệu bổ sung. Bài nộp vượt quá giới hạn ký tự hoặc trang, hoặc bài nộp sau ngày đề cử sẽ không được xem xét.

Các câu hỏi nên được chuyển đến Ủy ban Giải thưởng tại [email protected].