🚧 Website Maintenance in Progress: Thank you for visiting! We are currently in the process of enhancing our website to serve you better. Please check back soon for our new and improved website.
Home 9 Meetings & Events 9 ISTSS 40th Annual Meeting 9 40-ва щорічна зустріч Міжнародного товариства з вивчення травматичного стресу‎

40-ва щорічна зустріч Міжнародного товариства з вивчення травматичного стресу‎ Від наукових досліджень до клінічної практики: Розвиток трансляційної науки в дослідженнях ‎травматичного стресу.‎ 25-28 вересня 2024 року
Boston Marriott Copley Place
Бостон, штат Массачусетс, США

Щорічна зустріч ISTSS є форумом для обміну досвідом теоретичних напрацювань, наукових ‎досліджень та доказових клінічних підходів у вивченні травматичного стресу. Зустріч також ‎включає проведення роботи, спрямовану на надання інформації для формування громадської ‎політики. На цій зустрічі експерти та інші зацікавлені сторони розвивають і зміцнюють відносини ‎співпраці для подальшого дослідження травматичного стресу. Це міжнародна міждисциплінарна ‎асамблея, до складу якої входять психіатри, психологи, соціальні працівники, медсестри, ‎консультанти, дослідники, адміністратори, адвокати потерпілих, журналісти, священнослужителі та ‎інші люди, зацікавлені у вивченні та лікуванні травматичного стресу.‎

Багато людей у всьому світі стикаються зі значними труднощами та зазнають травм, зокрема ‎через пандемії, війни, насильство, расизм чи історичне пригноблення. Такі події впливають на ‎широкий спектр психічного, соціального та фізичного здоров'я протягом усього життя. ‎Незважаючи на значний прогрес у вивченні травматичного стресу, часові рамки розповсюдження ‎та впровадження результатів досліджень на практиці є довшими за бажані, що відтерміновує ‎втілення позитивного внеску науки в реальні умови життя. Існує критична прогалина у ‎переведенні результатів досліджень з лабораторних умов у клінічну практику і, зрештою, у широке ‎світове співтовариство. Тому необхідно постійно обговорювати інноваційні дослідження, клінічні ‎методології та політику, які спираються на теорію травматичного стресу, фундаментальну науку, ‎експериментальні дослідження, клінічні висновки та реалізацію, а також поєднують їх, щоб ‎рухатися вперед у сфері досліджень та практики лікування травми.‎

‎40-ва щорічна зустріч ISTSS буде присвячена інноваційним стратегіям застосування ‎фундаментальних наукових знань для оцінки та лікування травматичного стресу, а також ‎застосуванню наукових висновків у практичних методах впливу на світове співтовариство. Для ‎досягнення цієї мети ми запрошуємо учасників подати доповіді на теми, пов'язані з травматичним ‎стресом, але не обов'язково обмежуючись ними:‎

 • Застосування результатів наукових досліджень у галузі біомедицини для оцінки та ‎втручань при симптомах/розладах травматичного стресу. ‎
 • Дослідження психологічних, біологічних, соціальних та поведінкових механізмів, що ‎лежать в основі посттравматичного психічного здоров'я.‎
 • Дослідження з точки зору життєвого досвіду, що охоплює весь спектр досліджень у галузі ‎трансляційних наук.‎
 • Доказові практики та інноваційні дослідження в галузі фундаментальних наук, створення ‎та впровадження інтервенцій та політики. ‎
 • Інноваційні транс-діагностичні підходи до лікування незліченних наслідків травми.‎
 • Найсучасніші дослідницькі методології та статистичні основи для наукових досліджень у ‎галузі трансляційних наук.‎
 • Етичні наслідки та особливості, пов'язані із застосуванням трансляційних наук у ‎дослідженнях травматичного стресу.‎
 • Шляхи ефективної комунікації та поширення результатів дослідження серед різних ‎зацікавлених сторін.‎
 • Шляхи розвитку трансляційної науки та міждисциплінарного обміну. ‎
 • Виклики та дискусії в галузі трансляційної науки.‎
 • Трансляційна наука в контексті міжнародної спільноти.‎

Загалом, науковий зміст цієї події спрямований на подолання розриву між науковими ‎дослідженнями в галузі травматичного стресу та практичним застосуванням, а також на сприяння ‎безперешкодному перетворенню наукових знань у значущі та реалістичні рішення. Зрештою, мета ‎цієї зустрічі - зменшити суспільний та економічний вплив симптомів травматичного стресу на ‎здоров'я людей у всьому світі та сприяти покращенню результатів лікування пацієнтів, розумінню ‎та подоланню симптомів травматичного стресу, а також підвищенню стійкості суспільства перед ‎загрозою психотравми. Ви навчитеся:‎

 • Обговорювати основні концепції та методології трансляційної науки в контексті ‎досліджень травматичного стресу в усьому світі.‎
 • Демонструвати своє розуміння складнощів та викликів, пов'язаних з передачею ‎результатів досліджень від наукових досліджень до клінічної практики.‎
 • Формулювати та впроваджувати науково обґрунтовані інтервенції та найкращі практики ‎для втілення наукових досліджень у клінічну практику. ‎
 • Розробляти інноваційні рішення для подолання розриву між науковими відкриттями, ‎клінічною практикою, а також формуванням політики та ініціативами у сфері охорони ‎здоров'я.‎