Free cookie consent management tool by TermsFeed
ISTSS Logo ISTSS Logo
 

Prisnominasjoner til ISTSS 2024

Frist: 1. Mars, 2024

Den internasjonale foreningen for traumestudier, International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS), deler årlig ut en rekke priser for å anerkjenne bidrag fra forskere, klinikere, og andre som engasjerer seg innenfor traumefeltet. Foreningen vil anerkjenne prisvinnerne på den 40. årlige ISTSS-konferansen, som i år arrangeres fra den 25-28 september, i Boston, Massachusetts i USA.
 
Enkeltpersoner kan nomineres for flere priser. For de som vurderer å sende inn en nominasjon, oppfordrer ISTSS spesielt søkere som kommer fra grupper som tradisjonelt har vært underrepresenterte, og søkere fra land utenfor Nord-Amerika, så vel som i. Valgte styremedlemmer kan ikke nomineres til disse prisene.
 
Ta gjerne kontakt med ISTSS Executive Office dersom du har spørsmål forbundet med ISTSS sin priser.
 
Hovedprisene er som følger:

Global reisepris

(«Global Travel Award»)

Hvert år er det noen fagpersoner innenfor traumefeltet som driver med viktig, banebrytende forskning og klinisk arbeid fra undertjente regioner i verden som ikke har mulighet til å delta på ISTSS sin årlige konferanse på grunn av økonomiske begrensninger. Et begrenset antall globale reisepriser er tilgjengelige via ISTSS for å støtte konferansedeltakere som kommer fra undertjente regioner i verden (dvs. fra lav- eller middelinntektsland eller fra undertjente samfunn i høyinntektsland) som opplever økonomiske vanskeligheter i forbindelse med deltakelse- eller reiseutgifter. Reiseprisene er støttet av frivillige bidrag fra ISTSS sine medlemmer og antall tilgjengelige priser vil derfor variere fra år til år.

Medlemspris for underrepresenterte fagpersoner

(«Underrepresented Scholars Membership Award»)

Svarte og urfolk har historisk sett vært, og er fortsatt, oftere utsatt for systematisk diskriminering og vold. I tillegg er fagpersoner fra disse gruppene ofte underrepresentert i akademia, inkludert innenfor traumefeltet, og de er også underrepresentert blant ISTSS sine medlemmer. I samsvar med ISTSS sitt mål om å fremme representasjonen fra ulike grupper innenfor traumefeltet og innad i foreningen, og om å hjelpe til med å støtte den neste generasjonen med fagpersoner fra ulike bakgrunner, tilbyr denne prisen talentfulle fagpersoner som identifiserer seg som tilhørende til disse gruppene fra hele verden ISTSS medlemskap og mulighet til videre involvering i foreningen. Vinnere av denne prisen vil motta ett års medlemskap i ISTSS og få dekket konferanseavgifter. Enkeltpersoner oppfordres til å søke uavhengig om de er nåværende medlemmer av ISTSS eller ikke.

Reisepris for studenter

(«Student Travel Award»)

Reiseprisen for studenter vil tildele studenter et reisestipend på 2000 amerikanske dollar for å støtte dem i å reise og bidra til ISTSS sine årlige møter. Potensielle mottakere av denne prisen vil bli bedt om å bekrefte at de vil ha mulighet til å delta dersom de vinner. Studenter fra underrepresenterte, undertjente, og økonomisk vanskeligstilte samfunn, regioner og land vil bli prioritert.